Home / Máy tính bộ

Máy tính bộ

OFFICE PC G-2030

CẤU HÌNH CHI TIẾT Giá Bán : 4.950.000 VNĐ Mainboard : Gigabyte H61  CPU : Pentium dual G2030 3GHz Ram III : Kingston 2G/1600 Ổ cứng : Seagate 250Gb VGA : Onboard Bao hanh : 2 nam

Read More »

OFFICE PC I3-3240

CẤU HÌNH CHI TIẾT Giá Bán : 6.250.000 VNĐ Mainboard :  Gigabyte H61  CPU :  Core I3-3.4GHz Ram III : Kingston 2G/1600 Ổ cứng : Seagate 250Gb VGA : Onboard Case nguồn : SD Bảo hành : 1 năm

Read More »

GAME PC G-2030

CẤU HÌNH CHI TIẾT Giá Bán : 6.800.000 VNĐ Mainboard :  Gigabyte H61  CPU : Pentium dual G2030 3GHZ Ram III : Kingston 4G/1600 Ổ cứng : Seagate 250Gb VGA : Gigabyte N630 2G/128bit Case nguồn : SD Bảo hành : 1 năm

Read More »

GAME PC I3-3240

CẤU HÌNH CHI TIẾT Giá Bán : 7.950.000 VNĐ Mainboard :  Gigabyte H61  CPU : Core I3-3240 3.4GHz Ram III : Kingston 4G/1600 Ổ cứng : Seagate 250Gb VGA : Gigabyte N630 2G/128bit Case nguồn : SD Bảo hành : 1 năm

Read More »

OFFICE PC G-3220

CẤU HÌNH CHI TIẾT Giá Bán : 5.550.000 VNĐ Mainboard :  Gigabyte H81  CPU : Pentium G3220 3.0Ghz Haswell Ram III : Kingston 2G/1600 Ổ cứng : Seagate 500Gb VGA : Intel HD 5000 Case nguồn : SD Bảo hành : 1 năm

Read More »

GAME PC G-3220

CẤU HÌNH CHI TIẾT Giá Bán : 7.350.000 VNĐ Mainboard :  Gigabyte H81  CPU : Pentium G3220 3.0Ghz Haswell Ram III : Kingston 4G/1600 Ổ cứng : Seagate 500Gb VGA : Gigabyte N630 2G/128bit Case nguồn : SD Bảo hành : 1 năm

Read More »

GAME PC I3-4130

CẤU HÌNH CHI TIẾT Giá Bán : 8.550.000 VNĐ Mainboard :  Gigabyte H61  CPU : Core I3-4130 3.4GHz Haswell Ram III : Kingston 4G/1600 Ổ cứng : Seagate 500Gb VGA : Gigabyte N630 2G/128bit Case nguồn : SD Bảo hành : 1 năm

Read More »

OFFICE PC I3-3240

CẤU HÌNH CHI TIẾT Giá Bán : 6.800.000 VNĐ Mainboard :  Gigabyte H61  CPU : Core I3-3240 3.4GHz Ram III : Kingston 2G/1600 Ổ cứng : Seagate 500Gb VGA : Intel HD 5000 Case nguồn : SD Bảo hành : 1 năm

Read More »

0705378478